Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Ngày nghỉ(공휴일)

- Ngày 1 tháng 1: Ngày đầu tiên của năm mới dương lịch.

- Ngày đấu tranh giành độc lập (mùng 1 tháng 3 dương lịch): Là ngày kỉ niệm phong trào đấu tranh giành độc lập quy mô lớn vào thời kì Nhật chiếm đóng, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 1919 và lan rộng toàn quốc.

- Ngày Phật Đản (mùng 8 tháng 4 âm lịch): Là ngày Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời.

- Tết thiếu nhi (ngày mùng 5 tháng 5 dương lịch): Là ngày kỉ niệm với ý nghĩa mang lại hạnh phúc và coi trọng nhân cách của trẻ em.

- Ngày thương binh liệt sĩ (ngày mùng 6 tháng 6 dương lịch): Là ngày tưởng nhớ các liệt sĩ đã hi sinh vì tổ quốc trong chiến tranh Hàn Quốc.

- Ngày giải phóng (ngày 15 tháng 8 dương lịch): Là ngày 15 tháng 8 năm 1945, ngày đất nước độc lập thoát khỏi sự chiếm đóng của quân Nhật.

- Ngày lập quốc (ngày 3 tháng 10 dương lịch): Là ngày kỉ niệm ngày tướng quân Dangun (ông tổ của người Hàn) lập quốc, trong tiếng Hàn ngày này có nghĩa là ‘bầu trời mở ra’.

- Ngày Hangeul (ngày 9 tháng 10 dương lịch): Là ngày được chọn để kỷ niệm ngày vua Sejong ban bố chữ Hangeul và khích lệ việc nghiên cứu - phổ cập Hangeul.

- Lễ Giáng Sinh (ngày 25 tháng 12 dương lịch): Là ngày Chúa Giê-su ra đời.

- Chủ Nhật