Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Thuốc kê đơn của trẻ có thành phần thuốc kháng sinh nhưng sợ trẻ bị nhờn thuốc nên nếu các triệu chứng tốt lên thì không uống kháng sinh nữa có được hay không?

Có sự hiểu lầm rằng kháng sinh vào cơ thể vừa làm phát sinh tính nhờn thuốc vừa làm giảm hiệu quả thuốc. Tính nhờn thuốc kháng sinh không phải do cơ thể con người sau khi uống thuốc kháng sinh đặc trị cho loại vi khuẩn cụ thể không đáp ứng hiệu quả với thuốc, mà là do chính vi khuẩn gây nên.

Nếu uống thuốc cách nhật hoặc dừng thuốc giữa chừng thì vi khuẩn không được diệt hoàn toàn, nói đúng hơn còn làm cho vi khuẩn có thể kháng thuốc cho nên phải uống toàn bộ thuốc đã được kê đơn.

 

항생제가 몸에 쌓여 내성이 생기면서 약 효과가 없어진다는 것은 오해입니다. 항생제의 내성은 특정 세균이 특정 항생제를 투여해도 듣지 않는 것으로 사람 몸이 아닌 세균에 생기는 것입니다. 

약을 걸러 먹는다던가, 중간에 약 먹기를 중단하게 된다면 병원성 세균을 완전히 죽일 수 없어 오히려 항생제 내성균이 생길 수 있으니 처방받은 약은 모두 복용해야 합니다.