Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Trẻ khó uống thuốc viên nên có thể bẻ thuốc ra hoặc nghiền nát cho uống có được hay không?

Khi không có sự đồng ý của bác sỹ hoặc dược sỹ không được tự ý bẻ thuốc hoặc nghiền thuốc ra để sử dụng. Khi cho trẻ uống thuốc viên, để trẻ ngậm nước trong miệng trước rồi cho thuốc vào nuốt, sau đó cho trẻ uống thêm một lượng nước vừa đủ nữa.

 

의사나 약사의 동의 없이 알약을 마음대로 갈거나 부셔서 사용해서는 안 됩니다. 알약을 먹을 때는 미리 입에 물을 머금게 해 약을 먹이고,삼키고 난 후에도 충분한 물을 마시도록 지도해 주세요.