Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Nên và không nên làm khi cho trẻ uống thuốc

Nên làm

· Phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc.

· Sử dụng công cụ để cho trẻ uống liều lượng hợp lý

 (ví dụ: cốc đánh dấu dung tích uống si rô, thìa uống thuốc )

· Phải đọc kỹ và ghi nhớ nội dung hướng dẫn dùng thuốc xem không được ăn loại thức ăn và thuốc nào.

· Sau khi kiểm tra thời hạn sử dụng và các nội dung quan trọng thì bảo quản thuốc trong hộp.

· Thuốc để nơi thoáng mát khô ráo, tránh ánh nắng chiếu trực tiêp, uống thuốc và bảo quản thuốc trước khi hết hạn sử dụng.

· Khi có các phản ứng bất thường cần trao đổi ngay với bác sỹ.

 

할 것

· 약 안에 설명지를 꼼꼼히 읽어봅니다.

· 아이에게 적절한 양을 먹일 수 있는 도구를 사용합니다.

 (예를들어, 눈금이 표시된 시럽통, 약 숟가락)

· 약 설명지에 나온 내용 중 함께 먹지 말아야할 음식과 약을 확인하고 기억합니다.

· 약은 원래 상자에 담아서 설명지의 중요한 부분과 유효기간을 확인한 후 보관합니다.

· 약은 시원하고, 햇볕이 바로 들지 않으며 건조한 곳에서 유효기간 전까지 보관 하여 사용합니다.

· 이상증상이 나타날 시 바로 의사선생님과 상담합니다.

 

Không nên làm

· Không nên tự ý mua thuốc cảm cúm uống cho trẻ dưới 2 tuổi. Phải được bác sỹ chẩn đoán rồi mới uống thuốc.

· Không cho trẻ uống cùng loại thuốc với người lớn. Trường hợp trẻ uống thuốc của người lớn có thể có hại cho trẻ.

· Khi uống thuốc mua thông thường cùng với thuốc kê đơn của bác sỹ phải trao đổi với bác sỹ hoặc dược sỹ sau đó mới được sử dụng.

· Không uống thuốc quá hạn sử dụng.

· Không để trẻ tự uống thuốc khi có một mình. Bố mẹ phải ở bên cạnh khi cho con uống thuốc.

 

하지 말아야 할 것

· 만 2세 미만의 아이는 일반의약품으로 구입한 감기약을 먹이지 않습니다.

· 꼭 의사선생님의 진찰을 받고 약을 먹입니다.

· 어른이 먹는 약을 아이와 함께 먹지 않습니다. 어른이 먹는 약을 아이가 먹었을 경우 해로울 수 있습니다.

· 의사선생님이 처방해준 약과 약국에서 처방전 없이 산 일반약을 함께 먹일 때는 꼭 의사 또는 약사 선생님과 상담 후 먹입니다.

· 사용기간이 지난 약은 사용하지 않습니다.

· 아이가 혼자 있을 때 스스로 약을 먹지 않도록 합니다.

· 반드시 부모님이 옆에서 지켜보도록 합니다.