Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Uống thuốc viên

Thuốc viên đối với trẻ lớn tuổi là phương pháp dễ dàng và tiện lợi nhất.

Khi không có chỉ thị đặc biệt nào từ bác sỹ hoặc dược sỹ thì có thể uống tất cả cùng lúc với nước.

Đặc biệt không uống thuốc cùng với sữa tươi, sữa công thức, nước ép cam hoặc các đồ uống có ga.

(Chú ý): Không nên cho trẻ em dưới 7 tuổi sử dụng.

Không nên tùy ý nghiền thuốc viên ra thành bột để sử dụng

 

좀 나이가 든 아이에게 약을 먹이는 가장 쉽고 편리한 방법입니다.

의사나 약사 선생님의 특별한 지시가 없는 한 물과 함께 전체를 다 삼켜야 합니다.

특히, 우유, 분유, 오렌지 주스, 탄산음료 등과 함께 먹지 않도록 합니다.

(주의) 7세 이하의 어린이는 복용하지 않는 것이 좋습니다.

알약이나 캡슐제를 마음대로 가루약으로 만들어서 먹지 않도록 합니다.