Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Uống thuốc bột

Đầu tiên cho vào miệng trẻ 1 ít nước sau đó đổ thuốc bột vào miệng rồi lại cho trẻ uống thêm khoảng 1 cốc nữa.

Khi cho trẻ uống thuốc bột nghiền với nước thì thuốc bột phải hòa tan hết nếu không sẽ gây mắc họng ảnh hưởng hô hấp của trẻ. 

Khi trẻ được kê đơn có cả thuốc bột và siro thì phải hỏi ý kiến dược sĩ xem có thể dùng chung được hay không, nếu trong trường hợp có thể dùng chung thì có thể trộn vào sau đó cho trẻ uống.

 

우선 물로 입을 적신 후 가루약을 입안에 넣고 물을 한 컵 정도 마시게 합니다.

물에 개어서 먹일 때는 완전히 개어주어서 가루가 잘못하여 호흡기로 들어가는 것을 막아줍니다.

시럽제와 가루약이 함께 처방된 경우 섞어서 먹여도 되는지 약사선생님에게 확인합니다. 섞어 먹여도 된다면 먹기 바로 전에 섞어줍니다.