Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Uống siro khô

Thuốc siro khô phải được hòa vào nước, dù có đắng cũng không được sử dụng lẫn với loại thức ăn khác. 

건조시럽제는 반드시 물로 녹이고, 쓴맛이 난다고 다른 음식과 약을 섞어 먹이지 않습니다.