Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Cách dùng từng dụng cụ đo dung lượng


Thìa đo

Được sử dụng đối với trẻ không thể uống thuốc bằng cốc hoặc khi uống hay bị rơi vãi

Đổ thuốc dần vào thìa cho đến lượng dùng cần thiết. 

계량스푼

컵으로 약을 마실 수 없거나 마실 때 흘리기 쉬운 아이들에게 사용합니다.

스푼이 수평이 되도록 하여 액제를 조금씩 부어 필요한 눈금까지 오도록 하는 것입니다.

 


Lọ đo

Sử dụng với trẻ có thể uống mà không bị đổ ra ngoài.

Đổ theo đúng dung lượng sử dụng theo số có biểu thị trên cốc. 

계량컵 

흘리지 않고 마실 수 있는 어린이에게 사용합니다.

계량컵에 표시된 숫자를 가까이 보면서 정확한 용량을 맞추어 따르시기 바랍니다.

 

 

Ống tiêm dùng êm sử dụng cho trẻ uống thu

Được sử dụng với các đối tượng là trẻ khó có thể cho uống bằng cốc hoặc thìa.

Khi sử dụng có thể dễ dàng cho trẻ uống thuốc mà không bị đổ ra ngoài. 

Chú ý: Ống tiêm này khác với loại ống tiêm bình thường có đầu kim tiêm. 

경구용 주사기

컵이나 스푼으로 먹기 어려운 아이들에게 사용합니다.

경구용 주사기를 사용하면 약을 흘리지 않고 아이 입에 흘려 넣을 수 있습니다.

(주의) 바늘 침이 있는 혈관 주사기와는 다른 주사기입니다.