Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Uống thuốc dạng nước.

물약은 어린이에게 약을 줄 때 가장 편하고 쉬운 제제 입니다.

물약은 보통 계량 컵, 스푼, 경구용 주사기 등을 이용하여 정확한 양을 측정하여 먹입니다. 

계량 용기는 약과 함께 딸려오기도 하지만 약국에서 구입하실 수도 있습니다.

약을 먹이고 나서는 미지근한 물을 마시게 하는 것이 좋습니다.

 

Thuốc nước là loại thuốc dành cho trẻ em tiện dụng nhất.

Thuốc nước thường sử dụng cốc đo, thìa, hoặc ống tiêm dùng dể cho uống nên khá tiện lợi cho việc đo dung lượng thuốc sử dụng và c ho

uống.

Đồ dùng đo hàm lượng thuốc thường đi kèm với thuốc tuy nhiên vẫn có thể tìm mua được ở các hiệu thuốc.

Sau khi uống thuốc thì nên cho trẻ uống thêm 1 chút nước ấm.