Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

khi bị đờm. Sử dụng thuốc long đờm

Là loại thuốc giúp làm loãng đờm trong họng giúp đờm được giải phóng khỏi đường hô hấp.

가래약에 들어 있는 거담제는 호흡기도에 분비물인 가래의 주성분인 점액을 녹이고 가래의 배출을 도와주는 약입니다. 

 

Cách dùng

Uống theo liều lượng được chỉ định trên bao bì đóng gói hoạc theo chỉ định của bác sỹ, dược sỹ. 

 

복용방법

약 포장용기에 있는 용량 지시사항이나 의사, 약사의 지시대로 복용하도록 합니다.

 

Hãy chú ý khi sử dụng thuốc long đờm.

Sau khi uống thuốc có triệu chứng xót ruột hoặc mẩn đỏ da hoặc nổi mề đay thì nên dừng uống thuốc rồi thông báo cho bác sỹ.

Khi uống loại thuốc khác phải trao đổi với bác sỹ hoặc dược sỹ rồi mới sử dụng thuốc.

 

거담제를 사용할 때 조심하세요.

약을 먹은 후 속이 쓰리거나 피부에 빨갛게 두드러기가 올라올 경우 복용을 멈추고 의사선생님과 상의하세요.

다른 약을 복용하고 있을 때는 의사 또는 약사와 상의 후 복용토록 하세요.