Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Hãy thận trọng khi dùng thuốc ho.

Có trường hợp trong quá trình dùng thuốc có thể bị buồn ngủ hoặc bị mất tập tru ng.

Có thể phát sinh triệu chứng khô miệng nên cần uống nước thường xuyên.

Nếu dùng thuốc nhiều lần nhưng triệu chứng không thuyên giảm th ì cần dừng ngay việc sử dụng thuốc và rồi báo lại cho bác sỹ, dược sỹ.

Sau khi trao đổi với bác sỹ hoặc dược sỹ về việc sử dụng cùng v ới thuốc khác thì mới được dùng thuốc.

 

복용하는 동안 졸리거나 집중력이 떨어지는 경우가 있습니다.

입안이 마르는 이상증상이 나타날 수 있으니 물을 자주 마시는 것이 도움이 됩니다.

여러 번 사용해도 증상이 나아지지 않을 경우 복용을 중지하고 의사나 약사선생님과 상의하도록 합니다.

다른 약을 복용하고 있을 때는 의사 또는 약사와 상의 후 복용토록 하세요.