Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Hãy thận trọng khi dùng thuốc cảm cúm mũi.

Trong quá trình uống thuốc trẻ có thể bị buồn ngủ, cơ thể mệt mỏi nên sau khi cho trẻ uống bố mẹ phải chú ý quan sát.

Có thể phát sinh triệu chứng khô miệng nên cần uống nước thường xuyên.

Khi uống cùng loại thuốc khác phải trao đổi với bác sỹ hoặc dượ c sỹ rồi mới sử dụng thuốc.

 

복용하는 동안 졸리거나 몸이 나른하게 하므로 아이에게 먹인 후 부모님의 관찰이 중요합니다.

입안이 마르는 이상증상이 나타날 수 있으니 물을 자주 마시는 것이 도움이 됩니다.

다른 약을 복용하고 있을 때는 의사 또는 약사와 상의 후 복용토록 하세요.