Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Hãy thận trọng khi uống thuốc hạ sốt giảm đau

Trường hợp uống quá liều được chỉ định có thể phát sinh tổn hại về gan nên phải chú ý về lượng sử dụng.

Đa phần các loại thuốc cảm cúm đều có thành phần giảm đau hạ sốt nên phải kiểm tra xem thuốc đang uống có bị lặp lại thành phần thuốc hay không.

Ngoại trừ trường hợp khi bác sỹ kê đơn, không được phép cho trẻ uống aspirin hoặc Salicylate vì có thể phát sinh hội chứng Reye nặng (Reye syndrome).

※ Hội chứng Reye: Là triệu chứng trẻ uống asprin bị tổn thương về não và gan dẫn đến chức năng não bị suy giảm.

 

정해진 양보다 많이 사용하여 간 손상이 유발될 수 있으니 사용량에 주의해야 합니다.

대부분의 감기약에는 해열진통제 성분이 들어있으므로 이미 먹고 있는 약에 중복된 성분이 없는지 반드시 확인해야합니다.

의사선생님이 처방해준 경우를 제외하고는 아스피린 또는 살리실레이트를 아이에게 먹이지 마세요. 

드물기는 하지만 때로 심각한 레이증후군(Reye syndrome)을 유발할 수 있기 때문입니다.

※ 레이증후군: 아스피린을 먹은 아이가 뇌와 간의 손상으로 뇌기능이 저하되는 증세