Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

khi bị sốt, đau họng, đau người. Sử dụng “thuốc giảm đau hạ sốt”


 

Đối với trẻ loại thuốc có thể uống an toàn để hạ sốt và giảm đau là acetaminophen và ibuprofen, v.v...

Thuốc hạ sốt Acetaminophen có thể sử dụng cho trẻ 4 tháng trở lên. Tác dụng phụ ít và không làm mất tác dụng của các thuốc khác nên có thể sử dụng một cách an toàn.

Thuốc hạ sốt Ibuprofen có thể sử dụng cho trẻ từ 12 tháng trở lên.

아이에게 먹일 수 있는 안전한 해열진통제로는 아세트아미노펜과 이부프로펜 등이 있습니다.

아세트아미노펜 해열제는 생후 4개월부터 복용이 가능합니다. 부작용이 적고 다른 약물과 상호작용을 일으키지 않아 비교적 안전하게 사용할 수 있습니다.

이부프로펜 해열제는 생후 12개월부터 사용 가능합니다.

 

Cách dùng

· Khi uống quá liều lượng được chỉ định có thể phát sinh độc tố gan nên chỉ uống với liều lượng dùng được chỉ định.

· Trường hợp là thuốc nước phải sử dụng dụng cụ đo chính xác dung lượng, trường hợp là thuốc viên không được cắn hoặc nghiền thành bột uống mà uống bình thường như hình dạng vốn có.

복용방법 

· 정해진 양 이상을 먹을 시 간독성을 나타낼 수 있으므로 정해진 양만큼만 먹도록 합니다.

· 물약의 경우 계량 용기를 사용하여 정해진 양을 반드시 지키고, 알약의 경우 깨물거나 가루를 내어 먹지 않고 원 형태 그대로 먹도록 합니다.