Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Cần phải làm gì khi trẻ bị cảm cúm?

1. Cảm cúm là gì?

 Cảm cúm là bệnh phát sinh khi mũi, họng bị nhiễm virus. 

 Trẻ em đặc biệt là trẻ trước khi đi học thường bị cảm cúm từ 6~10 lần trong năm. 

 Tuy nhiên cảm cúm thông thường trong 1~2 tuần tự khỏi với các triệu chứng thông thường như ho, sổ mũi, ngạt mũi, sốt.

1. 감기란 무엇인가요? 

 감기는 코와 목구멍에 바이러스가 감염되어 생기는 병입니다.

 소아, 특히 학교를 들어가기 전에 아동의 경우 매년 6~10회의 감기에 걸린다고 합니다.

 그러나 일반적인 감기는 1~2주 내로 자연스럽게 치유되며 일반적인 증상으로는 기침, 콧물 또는 코막힘, 열이 납니 다.

 

2. Triệu chứng cảm cúm

 · Sổ mũi (nếu như nước mũi của trẻ đổi sang màu vàng nhạt chính là tín hiệu cảm cúm nặng lên)

 · Đau họng 

 · Ho 

 · Đau nhức mình mẩy

 · Hắt hơi 

 · Chảy nước mắt

 · Sốt nhẹ (38.5℃) (Nếu sốt trên 39℃ cần gặp bác sỹ để nhận điều trị)

2. 감기의 증상

 · 콧물 (아이의 콧물색이 연노랗게 변한다면 감기가 더 심해지고 있다는 신호입니다.)

 · 인후통 

 · 기침 

 · 두통 및 몸살

 · 재채기 눈물

 · 미열 (38.5℃) (39℃ 이상의 열이 난다면 반드시 의사선생님에게 진료를 받으세요.)

 

3. Điều trị cảm cúm

 Cảm cúm thông thường không có điều trị đặc biệt.

 Thuốc thông thường không phải vì mục đích điều trị cảm cúm mà mục đích là làm giảm bớt các triệu trứng để nhanh chóng hồi phục.

3. 감기의 치료

 일반감기는 특별한 치료제가 없습니다 .

 일반의약품은 감기를 치료할 목적이 아니라 증상을 완화시켜 빠르게 회복시킬 목적으로 사용합니다.

 

4. Hãy kiểm tra trước khi uống thuốc cảm cúm.

 · Trường hợp trẻ dưới 2 tuổi mắc cảm cúm phải nhận sự điều trị từ bác sỹ, không nên mua loạ i thuốc cảm cúm thông thường để cho uống.

 · Đọc kỹ thông tin về sản phẩm thuốc cách dùng · liều lượng dùng đúng với độ tuổi , chiều cao, cân nặng của trẻ rồi mới cho uống.

 · Nếu trẻ phải uống thuốc cảm cúm trên 2 loại thì phải kiểm tra kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc xem thành phần thuốc có bị lặp lại hay không.

 · Không tự ý sử dụng thuốc trước đây từng điều trị những triệu chứng giống vậy. Thêm vào đó, không được chia thuốc cho anh. chị em uống cùng.

 · Thuốc sau khi điều trị còn thừa không nên tiếc rồi giữ lại thời gian lâu mà tốt nhất là nên vứt bỏ.

4.감기약을 먹이기 전 확인해보세요.

 · 만 2세 미만의 아이가 감기에 걸린 경우에는 반드시 의사의 진료를 받아야 하며, 일반의약품으로 구입한 감기약은 복용시키지 않도록 합니다.

 · 의약품의 상세정보를 읽어보고 어린이의 나이, 체중 등에 맞는 정확한 용법·용량을 확인하여 복용시켜야 합니다.

 · 어린이가 두 가지 이상의 감기약을 복용해야 한다면, 반드시 같은 성분이 중복되어 들어있는지 제품의 용기·포장 및 첨부문서를 확인해야 합니다.

 · 전과 비슷한 증상이 있다고 전에 처방받은 약을 마음대로 먹이지 않도록 합니다. 또한, 형제·자매의 약을 같이 나누어 먹어서도 안 됩니다.

 · 처방받고 복용 후 남은 약은 아깝다고 오래 두지 말고 버리는 것이 가장 안전합니다