Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Phải thông báo cho bác sỹ

Nếu trẻ ốm mà đang dùng thuốc thì phải thông báo cho bác sỹ, dược sỹ điều trị hiện tại trẻ đang dùng loại thuốc gì và có bị dị ứng không.

Trường hợp nhận đơn thuốc phải hỏi rõ dược sỹ về loại thuốc, phương pháp uống, số lần uống, thời gian uống, phản ứng bất thường và phương pháp bảo quản.

 

아이가 아파서 약을 먹고 있다면 진료 혹은 조제를 해주시는 의사, 약사선생님께 현재 아이가 사용하고 있는 약이나 알러지가 있는지 알려주어야 해요.

처방전을 받아 약을 조제한 경우 약사선생님에게 약의 종류와 먹는 방법, 먹어야 하는 횟수, 시간, 이상 반응, 약의 보관 방법을 꼭 물어봐서 알고 있어야 해요.