Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Những điều cần biết trước khi cho trẻ uống thuốc

1. Tên thuốc

2. Là loại thuốc có hiệu quả như thế nào

3. Nếu trẻ đang uống thuốc thì có uống được

4. cùng với loại đó hay không

5. Lượng sử dụng hợp lý

6. Một ngày phải uống mấy lần

7. Phải dùng trong bao nhiêu ngày

8. Thuốc này có phản ứng phụ gì quan trọng

 

1. 약의 이름

2. 어떤 효과가 있는 약인가

3. 아이가 먹고 있는 약이 있다면, 그 약과 함께 먹어도 되는가

4. 적절한 사용량

5. 하루에 몇 번 먹여야 하는가

6. 며칠 동안 먹여야 하는가

7. 이 약의 중요한 이상반응은 무엇인가