Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Bệnh viện

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

365병원
view
Địa chỉ
(주소)
경상남도 창원시 마산회원구 3·15대로 686 (석전동)
Số điện thoại
(주소)
055-248-0365
Trị liệu ban đêm
(야간진료)
-