Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Bệnh viện

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

C&J미래여성병원
view
Địa chỉ
(주소)
경상남도 창원시 의창구 원이대로 53 (도계동)
Số điện thoại
(주소)
055-276-9200
Trị liệu ban đêm
(야간진료)
-