Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Bệnh viện

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

가까운약국
view
Địa chỉ
(주소)
서울특별시 동대문구 천호대로 313 1층 (답십리동, 태영빌딩)
Số điện thoại
(주소)
02-3394-4882
Trị liệu ban đêm
(야간진료)
-