Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Bệnh viện

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

2층바른약국
view
Địa chỉ
(주소)
서울특별시 중구 다산로11길 3 2층 (신당동, 약수JK빌딩)
Số điện thoại
(주소)
02-2233-6267
Trị liệu ban đêm
(야간진료)
-