Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Bệnh viện

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

서대문구가좌보건지소
view
Địa chỉ
(주소)
서울특별시 서대문구 수색로 100-55 (북가좌동)
Số điện thoại
(주소)
02-3140-8357
Trị liệu ban đêm
(야간진료)
-