Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Bệnh viện

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
view
Địa chỉ
(주소)
서울특별시 강동구 진황도로61길 53 (둔촌동)
Số điện thoại
(주소)
02-2225-1111
Trị liệu ban đêm
(야간진료)
-