Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Bệnh viện

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

건국대학교병원
view
Địa chỉ
(주소)
서울특별시 광진구 능동로 120-1 (화양동)
Số điện thoại
(주소)
1588-1533
Trị liệu ban đêm
(야간진료)
-