Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Bệnh viện

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

가톨릭대학교성바오로병원
view
Địa chỉ
(주소)
서울특별시 동대문구 왕산로 180 (전농동)
Số điện thoại
(주소)
02-958-2114
Trị liệu ban đêm
(야간진료)
-