Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Bệnh viện

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

한림대학교 한강성심병원
view
Địa chỉ
(주소)
서울특별시 영등포구 버드나루로7길 12 (영등포동7가, 한강성심병원)
Số điện thoại
(주소)
02-2639-5012
Trị liệu ban đêm
(야간진료)
-