Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Bệnh viện

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

가톨릭대학교 여의도성모병원
view
Địa chỉ
(주소)
서울특별시 영등포구 63로 10 (여의도동, 여의도성모병원)
Số điện thoại
(주소)
02-3779-1114
Trị liệu ban đêm
(야간진료)
-