Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Bệnh viện

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

청담참튼튼병원
view
Địa chỉ
(주소)
서울특별시 강남구 영동대로 713 (청담동, 튼튼병원빌딩)
Số điện thoại
(주소)
02-1588-7562
Trị liệu ban đêm
(야간진료)
-