Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Bệnh viện

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

21세기연합소아과의원
view
Địa chỉ
(주소)
대구광역시 수성구 화랑로 122 (만촌동)
Số điện thoại
(주소)
053-752-3101
Trị liệu ban đêm
(야간진료)
-