Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Bệnh viện

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

(재)마리아수녀회알로이시오기념병원
view
Địa chỉ
(주소)
부산광역시 서구 감천로 229 (암남동)
Số điện thoại
(주소)
051-256-3045
Trị liệu ban đêm
(야간진료)
-