Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

이미지
 • Tên nấu ăn  cơm giá rong biển(미역 콩나물진밥)
 • Nguyên liệu nấu ăn(요리재료) : 불린미역(마른미역 2g) 15g, 두부 20g, 콩나물 15g, 당근 10g, 물(또는 다시마 육수) 1/2컵, 차조밥 60g
  -15g rong biển
  - 20g đậu phụ
  - 15g giá
  - 10g cà rốt
  - 1/2 cốc nước hoặc nước canh tảo biển
  - 60g cơm kê

1. 마른미역은 2g 정도 준비해 찬물에 20분 정도 불려 물기를 꼭 짜서 15g을 준비한다.

Chuẩn bị 2g rong biển khô cho vào nước lạnh ngâm khoảng 20 phút, rồi vắt khô nước lấy 15g


2. 불린 미역과 두부는 끓는 물에 30초 정도 살짝 데친다.

luộc đậu phụ và rong biển trong nước sôi khoảng 30 phút


3. 콩나물은 15g을 준비해 머리와 꼬리를 떼고 10g을 준비한다.

15g giá vặt bỏ đầu và rễ lấy khoảng 10g


4. 살짝 데친 두부는 으깬다.

dặm nhuyễn đậu phụ

5. 미역, 당근, 콩나물은 0.4cm 크기로 다진다.

Băm nhỏ 0.4cm rong biển, cà rốt, giá

6. 냄비에 두부, 미역, 콩나물, 당근, 물 1/2컵을 넣고 센 불로 끓인다. 물이 끓어오르면 차조밥을 넣고 약한 불로 줄이고 저어가며 10분 정도 끓인다.
Cho đậu phụ, rong biển, giá, cà rốt cùng 1/2 cốc nước vào nồi đun sôi với lửa lớn. khi nước sôi cho cơm kê vào giảm nhỏ lửa và khuấy đều đun thêm 10 phút nữa là xong