Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

이미지
 • Tên nấu ăn  Cơm sang táo gà(닭고기 사과덮밥)
 • Nguyên liệu nấu ăn(요리재료) : 콩나물 20g, 닭고기안심(안심) 30g, 당근 5g, 사과 15g, 참기름(약간), 녹말물 1/3큰술, 물(또는 닭고기 육수) 2/5컵, 진밥 80g
  - 20g giá đậu tương
  - 30g ức gà
  - 5g cà rốt
  - 15g táo
  - một chút dầu vừng
  - 1/3 nước bột khoai mì
  - 2/5 cốc nước hoặc nước thịt gà
  - 80g cơm

1. 콩나물은 20g을 준비해 머리와 꼬리를 떼어 10g을 준비한다.

Chuẩn bị 20g giá đậu tương bỏ rễ và đầu


2. 닭고기 안심은 0.4cm 크기로 다지고, 콩나물, 당근, 사과는 0.5cm 크기로 다진다.

Ức gà băm nhỏ 0.4cm, giá, cà rốt, táo băm nhỏ 0.5cm


3. 사과는 찬물에 담가 갈변을 방지한다.

Ngâm táo vào nước lạnh tránh bị thâm


4. 달군 팬에 참기름을 약간 두르고 닭고기를 볶다가 당근, 콩나물을 넣고 볶는다.

cho dầu vừng vào chảo nóng rồi cho thịt gà vào rang, sau đó cho cà rốt và giá vào rang chung.


5. 4에 물 2/5컵을 붓고 약한 불로 줄이고 3분 정도 끓이다가 사과를 넣고 2분 정도 끓인다.

cho 2/5 cốc nước vào 4, giảm nhỏ lửa và đun thêm 3 phút. sau đó cho táo vào đun thêm 2 phút nữa.


6. 재료가 다 익으면 녹말물 1/3큰술을 두르고 섞은 뒤 약간 걸쭉해지면 불을 끈다. 다 만들어지면 진밥에 올린다.

 khi nguyên liệu đã chín cho nước bột khoai mì vào trộn đều, khi thấy hỗn hợp trở nên đặc thì tắt lửa. sau khi hoàn thành thì đổ lên cơm nóng là xong.