Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

이미지
 • Tên nấu ăn  cháo rau thịt bò(쇠고기 채소죽)
 • Nguyên liệu nấu ăn(요리재료) : 불린멥쌀 15g, 물(또는 쇠고기 육수) 1컵, 쇠고기안심 15g, 당근 5g, 애호박 10g, 콜리플라워 5g
  Chuẩn bị nguyên liêu
  - 15g gạo ngâm
  - 1 cốc nước hoặc nước hầm thịt bò
  - 15g thịt bò(phần 안심)
  -10 bí xanh
  - 7g cà rốt
  - 5g xúp lơ trắng

1. 불린 멥쌀과 물 1/4컵을 믹서에 넣어 거칠게 간다.

 Xay nhỏ vừa gạo đã ngâm với 1/4 cốc nước

2. 쇠고기는 안심으로 준비해 찬물에 20분 정도 담가 핏물을 뺀 후 얇게 저며 끓는 물에 넣고 3~4분 정도 삶는다. 당근은 3분 정도 삶고, 애호박과 콜리플라워는 끓는 물에 넣고 1분 정도 데친다.

Ngâm thịt bò ở nước lanhk khoảng 20 phút cho ra hết máu rồi thái mỏng Luộc khoảng 3~4 phút. Cà rốt luộc trong vòng 3 phút, xúp lơ và bí xanh luộc trong khoảng 1 phút rồi vớt ra. 


3. 쇠고기, 당근, 애호박, 콜리플라워는 0.2cm 크기로 다진다.

Thịt bò, cà rốt, bí xanh, xúp lơ băm nhỏ 0.2cm


4. 냄비에 1과 쇠고기, 당근, 애호박, 콜리플라워, 나머지 물 3/4컵을 넣고 센 불로 끓인다. 죽이 끓어오르면 약한 불로 줄이고 저어가며 8~10분 더 끓인다.

Cho 1 và Thịt bò, cà rốt, bí xanh, xúp lơ băm vào nồi cùng 3/4 cốc nước rồi đun với lửa lớn. Khi cháo sôi thì giảm nhỏ lửa vừa đun vưa khuấy đều trong khoảng 8~10 phút là xong