Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

이미지
  • Tên nấu ăn  bột bí đỏ già(늙은호박미음)
  • Nguyên liệu nấu ăn(요리재료) : 불린 쌀 10g, 늙은호박 4g, 물 210ml
    - 10g gạo ngâm
    - 4g bí đỏ già
    - 210ml nước


1. 늙은호박은 껍질을 벗기고 씨를 긁어낸 뒤 큼지막하게 썬다.

  Sau khi gọt vỏ bí xong bỏ hết hạt và cắt tròn

2. 믹서에 ①과 불린 쌀, 분량의 물을 부어 곱게 간다.

  Cho ① và gạo ngâm vào máy xay nhuyển với một chút nước
3. 냄비에 ②를 붓고 덩어리가 생기지 않게 잘 저으면서 쌀알이 퍼질 때까지 끓인다.

 cho hỗn hợp ② vào xong đun và khuấy đều sao cho không bị vón cục và đun cho đến khi gạo nở hết là được.
4. ③을 고운체에 거른다.

 Cho ③ vào lọc chuyên dụng lọc lấy bột cho trẻ ăn.