Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

이미지
  • Tên nấu ăn  chú ý khi cho trẻ ăn sau thời kỳ ăn dặm(완료기이유식 주의사항)
  • Nguyên liệu nấu ăn(요리재료) :

많은 열량이 필요한 시기로 세끼 이유식과 함께 하루 한두 번의 간식은 꼭 챙긴다. 

Là độ tuổi cần cung cấp nhiều nhiệt lượng(calo) ăn cho trẻ vì thế nên cho trẻ ăn 3 bữa chính và 1~2 bữa phụ cho trẻ 1 ngày

골고루 섭취할 수 있도록 다양한 식재료를 사용하고 반찬과 국이 있는 식단으로 진행한다. 

Cần cho trẻ ăn đều đầy đủ nên sử dụng đa dạng các loại nguyên liệu để chế biến thức ăn và canh vào thực đơn của trẻ.