Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

이미지
  • Tên nấu ăn  lượng thức ăn cho trẻ sau thời kỳ ăn dặm(완료기이유식 먹는 양)
  • Nguyên liệu nấu ăn(요리재료) :

• 이유식 양 : 평균 120~200g

Lượng thức ăn : 120g~200g

• 이유식 횟수 : 3회+간식 2회

Số lần cho trẻ ăn : 3 bữa chính 2 bữa phụ

• 수유 횟수 : 2~3회 (500ml 전후)

Số lần cho trẻ uống sữa: 2~3 lần (500ml mỗi lần )