Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

이미지
  • Tên nấu ăn  chú ý khi cho trẻ ăn ở thời kỳ cuối thời kỳ ăn dặm(후기이유식 주의사항)
  • Nguyên liệu nấu ăn(요리재료) :

어른 음식을 그대로 먹이지 않고 적어도 돌까지는 간을 하지 않는다. 

Không được trẻ ăn như người lớn. Không nêm nếm gia vị cho trẻ đến khi trẻ được 1 tuổi.

아이 스스로 적극적으로 식사를 할 수 있도록 도와주되 음식을 가지고 장난칠 때는 단호히 식사예절을 가르친다. 

Giúp đỡ trẻ để trẻ có thể tự ăn uống nếu như trẻ lấy đồ ăn ra đùa nghịch thì cần dạy cho nề nếp trong ăn uống.