Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

이미지
  • Tên nấu ăn  lượng thức ăn cho trẻ ăn ở thời kỳ cuối kỳ ăn dặm(후기이유식 먹는양)
  • Nguyên liệu nấu ăn(요리재료) :

• 이유식 양 : 평균 100~150g

Lượng thức ăn: 100~150g

• 이유식 횟수 : 3회+간식 1~2회

Số lần ăn : 3 bữa chính +1~2 bữa phụ

• 수유 횟수 : 3~4회 (500~700ml)

Số lần uống sữa:3~4 (500~700ml)