Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

이미지
  • Tên nấu ăn  phương pháp chế biến món ăn cho trẻ ở thời kỳ giữa thời kỳ ăn dặm(중기이유식 조리법)
  • Nguyên liệu nấu ăn(요리재료) :

육수를 만들어 활용하고 고른 영양 섭취를 위해 2~4가지 재료를 섞어 먹인다. 특히 단백질 급원인 쇠고기를 자주 먹인다. 

Nấu nước dụng để sử dụng để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ cần trộn lẫn 2~4 loại nguyên liệu khi chế biến món ăn.

Đặc biệt nên cho trẻ ăn thịt bò thường xuyên để cung cấp chất đạm .