Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

이미지
  • Tên nấu ăn  lượng thức ăn cho trẻ ở giữa thời kỳ ăn dặm(중기이유식 먹는양)
  • Nguyên liệu nấu ăn(요리재료) :

• 이유식 양 : 평균 70~120g

Lượng thức ăn : bình quân 70~120g

• 이유식 횟수 : 2회+간식 1회

Số lần cho ăn : 2 bữa chính + 1 bữa phụ

• 수유 횟수 : 4~5회 (700~800ml 이상)

Số lần cho ăn sữa : 4~5 lần (trê 700~800ml)