Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

이미지
  • Tên nấu ăn   lượng thức ăn cho trẻ ở thời kỳ đầu/ thời kỳ ăn dặm(초기이유식 먹는양)
  • Nguyên liệu nấu ăn(요리재료) :

• 이유식 양 : 평균 30~80g

  lượng thức ăn: bình quân từ 30~80g

• 이유식 횟수 : 1회+간식 1회 (6개월 이후)

  Số lần cho trẻ ăn : 1 bữa ăn chính + 1 bữa ăn nhẹ (dành cho trẻ sau 6 tháng)

• 수유 횟수 : 4~5회 (800ml 이상)

  Số lần cho trẻ uống sữa : 4~5 bữa (trên 800ml)