Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Cư trú và nhập quốc tịch

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Cư trú và nhập quốc tịch
Phát sách hướng dẫn thông tin sinh hoạt cầm tay kh…
17-04-10229

6d5b6d184f53fa46aec673032f48e2dd_1491789861_223.JPG
 

Biên soạn sách hướng dẫn thông tin sinh hoạt cầm tay để những người dự bị kết hôn di trú gần đây có thể nhập cảnh sang Hàn Quốc, ứng phó triệt để các khó khăn dự đoán trước.

Sách chứa đựng thông tin gồm 48 trang, 3 chủ đề cần thiết khi sinh hoạt tại Hàn Quốc như ▲Giới thiệu Đại Hàn Dân Quốc▲Cơ quan hỗ trợ gia đình đa văn hóa và số điện thoại khẩn cấp ▲Thông tin cơ bản sinh hoạt Hàn Quốc và ‘Welcome book(Sách hướng dẫn thông tin sinh hoạt cầm tay)’được làm với kích cỡ là quyển sổ có thể cầm tay thông thường.

Sách hướng dẫn này được soạn thành tất cả 9 ngôn ngữ(có ghi kèm tiếng Hàn) như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt Nam, tiếng Tagalog, tiếng Nga, tiếng Uzbek, Thái, Khmer, Mông Cổ, và sách phát tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại 13 nước có kết hôn quốc tế nhiều với Hàn Quốc, được phát khi những người dự bị kết hôn di trú nhận được visa di trú kết hôn(F-6).

Bên cạnh đó có thẻ giao thông (T-money) nên sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, có thể nạp số tiền nhất định, sử dụng dễ dàng giao thông công cộng, điện thoại công cộng.