Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Cư trú và nhập quốc tịch

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Cư trú và nhập quốc tịch
Chương trình hỗ trợ - Chương trình Happy star(이민자지…
17-02-24253

Là chương trình cung cấp các thông tin sinh hoạt cơ bản cần thiết cho việc thích nghi với xã hội Hàn Quốc dành cho đối tượng người mới nhập cư qua hôn nhân quốc tế lần đầu tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc, giải quyết sự khác biệt và không hòa hợp phát sinh do khác biệt văn hóa trong quá trình ban đầu ổn định cuộc sống để có thể hình thành được gia đình đa văn hóa đúng đắn.

 

Đối tượng đăng ký

Người nước ngoài nhập cảnh bằng visa nhập cư kết hôn (F-6)


Thời hạn đăng ký

Trước khi đăng ký người nước ngoài (90 ngày) kể từ khi nhập cảnh Hàn Quốc lần đầu tiên qua hôn nhân quốc tế.


Cách đăng ký

Đăng ký sau khi gia nhập hội viên tại Mạng Thông tin Hòa nhập Xã hội(www.socinet.go.kr)

 

Ưu tiên sau khi hoàn chương trình

Được gia hạn thêm 2 năm khi gia hạn thời gian lưu trú lần đầu tiên

 

Lịch thực hiện chương trình và địa điểm giáo dục

▨ Thời gian: Ngày thứ năm thứ 2 hoặc thứ 4 mỗi tháng, từ 2h chiều ~ (3 tiếng)

▨ Địa điểm: Phòng họp hoặc chi nhánh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh


Nội dung chương trình

▨ Công việc liên quan đến xuất nhập cảnh như cư trú, quốc tịch 

▨ Hướng dẫn thông tin sinh hoạt cơ bản và chính sách hỗ trợ người nhập cư qua đường kết hôn

▨ Gặp gỡ những người nhập cư qua đường kết hôn trước mình