Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Cư trú và nhập quốc tịch

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Cư trú và nhập quốc tịch
Hỏi hướng dẫn về việc từ bỏ quốc tịch do nhập quốc…
17-02-24268

 

Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc phải từ bỏ các quốc tịch khác trong vòng 1 năm kể từ ngày nhập quốc tịch Hàn Quốc.

 

Người nhập quốc tịch Hàn Quốc với lý do hôn nhân có thể không phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài. Để được duy trì 2 quốc tịch, cần hỏi thông tin tại Đại sứ quán nước nhà kiểm tra xem có thể cam kết không thực hiện quyền quốc tịch nước ngoài hay không và phải đăng ký cam kết không thực hiện quyền quốc tịch người nước ngoài tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phụ trách.

 

Người không thực hiện việc này sẽ bị mất quốc tịch Hàn Quốc sau 1 năm kể từ ngày quyết định nhập quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc. 

 

Sau thời hạn 1 năm, người bị mất quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc nếu từ bỏ quốc tịch nước ngoài và khai báo thì có thể được nhập lại quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc.

 

Liên hệ ☎ 1345