Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin y tế

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Thông tin y tế
Bảo hiểm sức khỏe(국민건강보험)
17-02-24261

 

Là chế độ phúc lợi xã hội nhằm ngăn việc người dân phải chịu khoản phí chữa bệnh lớn do bệnh tật hoặc chấn thương bất ngờ, trong đó thường ngày người dân nộp phí bảo hiểm và được cấp trợ cấp bảo hiểm trong trường hợp sử dụng cơ quan y tế để chia sẻ mối nguy hiểm giữa người dân với nhau.

Người tham gia Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân được chia thành người tham gia tại địa phương và người tham gia tại nơi làm việc. Tham gia bảo hiểm sức khỏe địa phương là tùy chọn nhưng đối tượng tham gia bảo hiểm tại nơi làm việc được tham gia Bảo hiểm Sức khỏe tại nơi làm việc mà người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải thực hiện.
Người kết hôn di trú (F-6)và người đăng ký cư trú tại Hàn Quốc đã đăng ký người nước ngoài
Người nước ngoài (đăng ký cư trú tại Hàn Quốc) là đối tượng tham gia địa phương có thể tham gia bảo hiểm sức khỏe tại chi nhánh bảo hiểm sức khỏe quốc dân phụ trách khu vực cư trú để hưởng các ưu đãi.
Người nước ngoài lao động tại nơi làm việc
Người nước ngoài đã đăng ký người nước ngoài hoặc Hàn kiều đăng ký cư trú tại Hàn Quốc đủ điều kiện từ ngày được sử dụng (tuyển dụng) vào nơi làm việc có áp dụng bảo hiểm sức khỏe và có thể nhận ưu đãi với tư cách là người tham gia bảo hiểm tại nơi làm việc.

 

Phạm vi bồi thường bảo hiểm sức khỏe quốc dân
Trợ cấp bảo hiểm
Tương ứng với dịch vụ y tế do Tổng công ty cung cấp như khám · kiểm tra, cấp dược phẩm- nguyên vật liệu chữa trị, phẫu thuật, nhập viện, chăm bệnh… đối với bệnh tật, chấn thương, sinh đẻ của người tham gia bảo hiểm và người được nuôi dưỡng.
Khám sức khỏe
Là việc tiến hành kiểm tra y học như khám bệnh và tư vấn, các loại xét nghiệm… qua cơ quan khám sức khỏe.
Phạm vi bồi thường bảo hiểm sức khỏe quốc dân
Các loại khám sức khỏeĐối tượng
Kiểm tra sức khỏe thông
thường và kiểm tra ung thư
Được thực hiện mỗi 2 năm 1 lần dành cho hộ gia đình tại địa phương,
người tham gia bảo hiểm nơi làm việc,
thành viên hộ gia đình và người được nuôi dưỡng trên 40 tuổi.
Người không thuộc khối văn phòng được thực hiện khám hàng năm
Khám sức khỏe các thời
kỳ biến đổi trong đời
Những người 40 tuổi và 66 tuổi trong số người tham gia bảo hiểm sức
khỏe hoặc người phụ thuộc và người nhận trợ cấp y tế
Khám sức khỏe trẻ nhỏTrẻ nhỏ từ 4 tháng tuổi đến 71 tháng tuổi sau khi sinh.
Có thể vào trang web hoặc liên hệ Trung tâm Khách hàng của Tổng Công ty Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân để xác định đối tượng kiểm tra sức khỏe, xem kết quả khám sức khỏe, hướng dẫn các cơ quan khám sức khỏe…

 

Tên cơ quanSố điện thoạiTrang web
Tổng Công ty Bảo hiểm
Sức khỏe Quốc dân
☎ 1577-1000minwon.nhis.or.kr

Liên hệ ☎ 1577-1000