Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin y tế

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Thông tin y tế
Tiêm phòng(예방접종)
17-02-24255

 

Độ tuổiChủng loại tiêm phòngTham khảo
Tuần 0 ~ 4Bệnh lao
(BCG tiêm trong da)
Tiêm trong thời
gian 4 tuần sau khi sinh
0 ~ 6 tháng tuổiViêm gan BTiêm 3 lần (0,1,6 tháng tuổi)
2 ~ 15 tháng tuổiViêm màng não (Hib)Tiêm 3 lần (2,4,6 tháng tuổi),
tiêm bổ sung (12~15 tháng tuổi))
2 tháng tuổi
~ 6 tuổi
Bại liệt (Polio)Tiêm 3 lần (2,4,6 tháng tuổi),
tiêm bổ sung (4~6 tuổi)
2 tháng tuổi
~ 12 tuổi
Bạch hầu / uốn ván / ho gà
(DTaP)
Tiêm 3 lần (2,4,6 tháng tuổi),
tiêm bổ sung (15~18 tháng tuổi,
4~6 tuổi, 11~12 tuổi)
2 tháng tuổi
~ 6 tuổi
Bạch hầu / uốn ván /
ho gà + bại liệt
(vắc xin kết hợp)
Tiêm 3 lần (2,4,6 tháng tuổi),
tiêm bổ sung (4~6 tuổi)
12~15 tháng tuổiThủy đậuTiêm 1 lần (12~15 tháng tuổi)
12个月 ~ 36个月A型肝炎1~2回接种
※ 2012年1月1日以后出生的小孩
Từ 12~36 thángViêm gan ATiêm chủng 1~2 lần
※ Chỉ với trẻ sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 2012
12 tháng tuổi
~ 6 tuổi
Sởi / Quai bị / Rubella
(MMR)
Tiêm 2 lần
(12~15 tháng tuổi, 4~6 tuổi)
12 tháng tuổi
~ 12 tuổi
Viêm não Nhật BảnTiêm 3 lần (12-36 tháng tuổi),
tiêm bổ sung (6 tuổi, 12 tuổi)
6 tháng tuổi
~ 4 tuổi
CúmĐối tượng được khuyến khích
ưu tiên tiêm chủng
24 tháng tuổi
~ 12 tuổi
Thương hànDành cho nhóm có nguy cơ cao.
★ Tiêm chủng miễn phí / ★ Ngoài ra trẻ em dưới 12 tuổi cũng có khả năng tiêm chủng miễn phí Td, Tdap.

※ Trường hợp không thể tiêm phòng theo đúng thời gian quy định hoặc chưa tiêm chủng vắc xin mới cần phải tiêm chủng để theo kịp nên vui lòng liên hệ trung tâm y tế gần nhất
※ Có thể tiêm chủng miễn phí tại tất cả các cơ quan y tế được chỉ định là cơ quan y tế ủy thác trên toàn quốc.

- Có thể tìm thấy cơ quan y tế được chỉ định trên trang hỗ trợ têi m chủng(nip.cdc.go.kr)