Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin y tế

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Thông tin y tế
Hỗ trợ từ chính ph Viên bổ sung sắ(철분제 정부지원)
17-01-09292

Phụ nữ mang thai đã đăng ký ở trung tâm y tế có thể nhận hỗ trợ thuốc sắt từ lúc thai kỳ được 5 tháng (20 tuần) đến khi sinh, có thể hỗ trợ sớm (kể từ 4 tháng mang thai) đối với những phụ nữ mang thai bị nghi ngờ thiếu máu .

보건소에 등록된 모든 임신부에게 임신 5개월(20주)부터 분만 전까지 보건소에서 철분제를 제공하며 (5개월 분), 임신성 빈혈이 의심되는 임신부는 조기 지원이 가능(임신 4개월부터)합니다.