Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin y tế

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Thông tin y tế
Nội dung cãn chú ý khi kiẽm tra sức khòe(건강…
17-01-02288

·Không được ăn từ sau 9h tối ngày trước khi khám 

- Duy trì trạng thái đói tối thiểu trên 8 tiếng 

- Nếu không ở trạng thái đói thì kết quả kiểm tra có thể không chính xác 

·Trong thời kỳ kinh nguyệt (2 đến 3 ngày trước và sau kỳ kinh) nên tránh tiến hành kiểm tra 

·Kiểm tra sức khỏe chỉ có thể tiến hành theo số lần được quyđịnh, nếu vượt quá số lần đó thì sẽ phải trả chi phí khám thêm.