Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin y tế

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

53
Thông tin y tế 목록
Nhà nước hỗ trợ Chi Phì kiẽm tra sửc khỏe(건강검진 비용)
·Đối với chi phí kiểm tra sức khỏe tổng quát, kiểm tra sức khỏekhi chuyển đổi độ…
2017-01-02281
Nhà nước hỗ trợ Kiểm tra sức khỏe trẻ em(영유아건강검진)
Kiểm tra sức khỏe trẻ em thực hiện các kiểm tra cần thiết, đánhgiá sự phát triển…
2017-01-02281
Nhà nước hỗ trợ Kiểm tra ung thư(암검진)
Kiểm tra ung thư được tiến hành với 5 loại ung thư có tỉ lệ phát sinh cao, có th…
2017-01-02289
Nhà nước hỗ trợ Khám sức khỏe răng miệng(구강건강검진)
Khám sức khỏe răng miệng được thực hiện đối với đối tượng trong giai đoạn chuyển…
2017-01-02262
Nhà nước hỗ trợ Kiểm tra sức khỏe khi chuyển đổi độ tuổi(생애전환기 건강진단)
Kiểm tra sức khỏe khi chuyển đổi độ tuổi, thực hiện kiểm tracơ bản, kiểm tra đún…
2017-01-02303