Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin sinh hoạt

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

41
Thông tin sinh hoạt 목록
So sánh thẻ Debit Card…
 구분Phân loại  직불카드Thẻ Debit Card  선불카드Thẻ trả trước  체크카드Thẻ Check Card  신용카드Thẻ…
2017-04-19181
Nếu nợ tiền thẻ tín dụ…
Với thẻ tín dụng, người dùng có thể sử dụng ngay cả khi không có tiền, có thể mu…
2017-04-19179
‘Thẻ’ phương tiện than…
Phải sử dụng loại thẻ nào?Khi đi ăn cơm ở nhà hàng, đi bệnh viện hay đi chợ, chú…
2017-04-19170
ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM T…
Địa chỉ:  123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-230Điện thoại:  02.720.512…
2017-03-07236
Hỗ trợ tình huống khẩn…
Trước khi xảy ra tình huống khẩn cấp ▨ Tìm hiểu trước hoặc cho con em biết số đi…
2017-02-24226